Đăng bởi: nghienson | Tháng Năm 13, 2012

HỌ NGÔ- YÊN LAI Xã Trường Giang huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa

HỌ NGÔ YÊN LAI

Xã Trường Giang huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa 

Chi họ Yên Lai vốn gốc từ Liên Thị (sau đổi là Nghiện Thị),thuộc xã Trảo Nha tổng Hạ Nhất phủ Thạch Hà,

nay thuộc thị trấn Nghèn huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh,đến đời Ngô Văn Minh dời đến Lỗi Thôn tổng Văn Trường

huyện Ngọc Sơn phủ Tịnh Gia trấn Thanh Hoa,nay là thôn Yên Lai xã Trường Giang huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa.

Ngô Văn Minh là con trai Ngô Xuân Vy.

Ngô Xuân Vy là con trai Ngô Phúc Nô.

Ngô Phúc Nô có anh là Ngô Phúc Cao.

Ngô Phúc Cao có con trai là Ngô Phúc Chức,đều sinh sống ở Liên Thị xã Trảo Nha.

Trong từ đường phía đông,đặt ở trên mộ chủ  là Tổ Cô Quế Hoa Nương nương(phải chăng là Quế Hoa Công chúa có ấp phong Vỵ Xuyên mà họ Trần- Vỵ Xuyên thừa tự).Trong tập phả cũ chữ Hán còn thấy đính một tờ sơ đồ phần mộ của Ngô Cảnh Hữu ở thôn Chi Lễ xã Phúc Lễ huyện Can Lộc,ngôi mộ này ngày nay vẫn còn.

Từ Ngô Văn Minh đến nay là 11 đời.Để thuận tiện cho việc nghiên cứu đối chiếu,tạm xếp Ngô Văn Minh vào đời thứ 28.

28 Ngô Văn Minh        Sinh đồ .Con trai Ngô Xuân Vy ở Liên Thị

(thuộc xã Trảo Nha,nay thuộc thị trấn Nghèn huyện Can Lộc

tỉnh Hà Tĩnh).

Phả Yên Lai xếp đời thứ 5,ra Yên Lai dạy học.

Bà hiệu Từ Thục,sinh Ngô Xuân Vượng,Ngô Phúc Khánh,

Ngô Xuân Tình,Ngô Thị Sỹ,Ngô Thị Trực,Ngô Thị Nhân.

Chi Trưởng

29 Ngô Xuân Vượng     Bà Từ Thập,sinh Ngô Phúc Đằng (phạp),Ngô Xuân Huyên.

30 Ngô Xuân Huyên     sinh Ngô Xuân Diệu.

31 Ngô Xuân Diệu        sinh Ngô Phúc Thục (phạp),Ngô Xuân Thứ (Thuần Chiêu),

Ngô Phúc Thịnh (phạp),Ngô Phúc Quang.

32 Ngô Xuân Thứ       sinh Ngô Xuân Thung,Ngô Xuân Quỳnh,Ngô Xuân Mai,

Ngô Xuân Khai.

33 Ngô Xuân Thung      sinh Ngô Trân,Ngô Thị Ngữ,Ngô Thị Tứ,Ngô Thị Thư.

34 Ngô Trân                  sinh Ngô Xuân Tiến,Ngô Xuân Khuân,bà Ngay,bà Đài,bà Duy.

35 Ngô Xuân Tiến         sinh Ngô Xuân Quân (phạp),Ngô Xuân Cẩn (phạp),

Ngô Xuân Tài,Ngô Thị Hiệu,Ngô Thị Bửu,Ngô Thị Khổn.

36 Ngô Xuân Tài         sinh Ngô Tiến Lâm (ks),Ngô Xuân Sơn,Ngô Xuân Nam,

Ngô Thị Liên (Pts),Ngô Thị Thu.

37 Ngô Tiến Lâm           sinh Ngô Quốc Hùng (đh),Ngô Thị Nga.

37 Ngô Xuân Sơn          (ks) sinh Ngô Thu Hương (đh).

37 Ngô Xuân Nam        sinh Ngô Xuân Huệ,Ngô Xuân Quang,Ngô Thị Lan,

Ngô Thị Lài,Ngô Thị Lý.

35 Ngô Xuân Khuân     sinh Ngô Xuân Sắc,Ngô Xuân Phật,Ngô Xuân Phán,

Ngô Thị Duy,Ngô Thị Thắc,Ngô Thị Nặc.

36 Ngô Xuân Sắc       sinh Ngô Xuân Khuyên,Ngô Xuân Khóa,Ngô Xuân Tương,

Ngô Xuân Chung,Ngô Thị Khương.

37 Ngô Xuân Khuyên  sinh Ngô Quanh Hiếu,Ngô Quanh Thảo,Ngô Xuân Liên,

Ngô Quốc Việt,Ngô Thị Hường,Ngô Thị Hoa,Ngô Thị Lý.

37Ngô Xuân Khóa       sinh Ngô Xuân Hùng,Ngô Thị Dung,Ngô Thị Lan,

Ngô Thị Quế,Ngô Thị Huệ.

37Ngô Xuân Tương     sinh Ngô Xuân Thơm,Ngô Xuân Thanh,Ngô Xuân Đinh,

Ngô Thị Hương,Ngô Thị Bình.

37Ngô Xuân Chung     sinh Ngô Xuân Thủy,Ngô Xuân Oanh,Ngô Thị Hiền,

Ngô Thị Yến.

36 Ngô Xuân Phật         sinh Ngô Văn Tiến.

37 Ngô Văn Tiến           sinh một trai,một gái.

36 Ngô Xuân Phán        sinh Ngô Xuân Ứng,Ngô Xuân Tính,Ngô Thị Vạn,

Ngô Thị Tâm.

37 Ngô Xuân Ứng         sinh Ngô Xuân Ưng,Ngô Xuân Quang,Ngô Thị Thu Huyền.

33 Ngô Xuân Quỳnh     Cử nhân,Án sát.

Sinh Ngô Xuân Dương,Ngô Xuân Dược,Ngô Xuân Khuê,

Ngô Xuân Định,Ngô Xuân Tác,Ngô Xuân Thọ,Ngô Thị Ước,

bà Kép Bảy.

34 Ngô Xuân Dương     Ấm sinh,sinh Ngô Xuân Giới,Ngô Thị Xuân,Ngô Thị Viên,

Ngô Thị Hòe,Ngô Thị Gụ,Ngô Thị Quất.

35 Ngô Xuân Giới      sinh Ngô  Xuân Quyền,Ngô Xuân Tuý,Ngô Xuân Chấn,

Ngô Xuân Thiêng (ls),Ngô Xuân Vấn,Ngô Thị Kính,

Ngô Thị Rượi.

36 Ngô Xuân Quyên

sinh Ngô Xuân Hồng (ls),Ngô Xuân Hành,Ngô Xuân Bạch,

Ngô Xuân Tiến,Ngô Xuân Hùng,Ngô Thị Nhất,Ngô Thị Nhì,

Ngô Thị Thanh,Ngô Thị Bích,Ngộ Thị Hà

37 Ngô Xuân Hành       sinh ba trai,hai gái.

37 Ngô Xuân Bạch        sinh hai trai.

37 Ngô Xuân Hùng       sinh một trai,một gái

36 Ngô Xuân Túy          sinh Ngô Xuân Dung.

37 Ngô Xuân Dung       sinh Ngô Xuân…

36 Ngô Xuân Chấn        sinh Ngô Xuân Cung.

37 Ngô Xuân Cung       sinh hai trai,hai gái.

36 Ngô Xuân Vấn         sinh ba trai,hai gái.

34 Ngô Xuân Dược     tức Xuân Giang Bang ,Biện phủ,sinh Ngô Xuân Khanh,

Ngô Xuân Sanh,Ngô Thị Oanh,Ngô Thị Khởi,Ngô Thị Lễ.

35 Ngô Xuân Khanh    sinh Ngô Xuân Thủy,Ngô Xuân Thúy,Ngô Thị Nga.

36 Ngô Xuân Thủy        sinh Ngô Xuân Ngà,Ngô Thị  Quyên,Ngô Thị Tú,

Ngô Thị Ngọc.

37 Ngô Xuân Ngà        Nhà báo,sinh một gái.

36 Ngô Xuân Thúy        sinh Ngô Thị Thanh,Ngô Thị Vinh.

35 Ngô Xuân Sanh        sinh Ngô Thị Mạch.

34 Ngô Xuân Khuê    Ấm sinh,Tán tương quân vụ quân thứ Cần vương Nông Cống,

Tĩnh Gia,bị bắt và mất trong nhà tù Thanh Hóa.

Sinh Ngô Xuân Nhai,Ngô Xuân Côn,

Ngô Xuân Chữ,Ngô Thị Hào.

35 Ngô Xuân Nhai     sinh Ngô Xuân Nghiêm,Ngô Xuân Viên,Ngô Xuân Bích (phạp),

Ngô Xuân Chính,Ngô Xuân Đắc, Ngô Xuân Vực,Ngô Thị Nhại.

36 Ngô Xuân Nghiêm    sinh Ngô Xuân Uy.

37 Ngô Xuân Uy       sinh Ngô Xuân Hương,Ngô Xuân Ỵên,Ngô Xuân Dũng,

Ngô Thị Thuần,Ngô Thị Hồng.

38 Ngô Xuân Hương     sinh Ngô Xuân Thanh.

36 Ngô Xuân Chính        sinh Ngô Xuân Chiến,Ngô Xuân Bàn,Ngô Thị Bình,

Ngô Thị Tiến.

37 Ngô Xuân Chiến      sinh Ngô Xuân Thuật.

36 Ngô Xuân Đắc         sinh Ngô Thị Chính,Ngô Thị Vân (đh).

36 Ngô Xuân Vực     sinh Ngô Xuân Trác,Ngô Thanh Xuân,Ngô Hùng Phác,

Ngô Thị Bảy.(Phần Cụ Ngô Xuân Vực tôi  đính chinh theo yêu cầu của anh Ngô Hùng Dũng đời 37)

37 Ngô Hùng Phác   sinh Ngô Thị Kim Chung, Ngô Hùng Dũng, Ngô Minh Tuấn, Ngô Minh Tú, Ngô Hùng Thắng, Ngô Xuân Kiều, Ngô Thị Kim Loan.
38 Ngô Thị Kim Chung sinh Nguyễn Viết Hiếu

38: Ngô Hùng Dũng, bà Cao Thị Vân (giáo viên) sinh Ngô Đức Thành (ks), Ngô Lan Phương (đh)

38: Ngô Minh Tuấn, bà Nguyễn Thị Hoa sinh Ngô Thị Hồng Nhung, Ngô Minh Hằng

38: Ngô Minh Tú , bà Nguyễn Thị Mai(giáo viên) sinh Ngô Mạnh Hùng, Ngô Thùy Linh.

38: Ngô Hùng Thắng (thượng tá ), bà Trần Thị Thúy sinh Ngô Trọng Nghĩa (th.s), Ngô Thu Phương.

38: Ngô Xuân Kiều,bà Nguyễn Thị Hoa sinh Ngô Xuân Hưng, Ngô Xuân Thịnh

38:  Ngô Thị Kim Loan,chồng Phạm Hồng Giang sinh Phạm Hồng Sơn, Phạm Quang Hà
39: Ngô Mạnh Hùng, sinh Ngô Minh Vũ

36 Ngô Xuân Trác         sinh Ngô Xuân Sơn,Ngô Xuân Lâm.

36 Ngô Thanh Xuân      (đh),sinh Ngô Xuân Trường,Ngô Thị Lan.

35 Ngô Xuân Côn         sinh Ngô Công Trứ,Ngô Thị Cầm,Ngô Thị Điều,

Ngô Thị Trạch,Ngô Thị Thất.

36 Ngô Công Trứ          sinh Ngô Xuân Hóan.

37 Ngô Xuân Hóan       (ks),sinh Ngô Thu Hà,Ngô Đức Dũng.

35 Ngô Xuân Chu        Chánh suất Đội, hàm Lục phẩm.

Bà  Trịnh Thị Quất, làng Lăng ,xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống,tỉnh Thanh Hóa.

Sinh :Ngô Xuân Tứ, Ngô Xuân Sách, Ngô Thị Giản, Ngô Thị Can,

Ngô Xuân Vu, Ngô Xuân Chuẩn.

36 Ngô Xuân Tứ        (1928-1988)   Mộ tại Nghĩa trang chi họ Yên Lai.

Bà  Đỗ Thị Quy người làng Lạc huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa.

Sinh: Ngô Xuân Quảng (liệt sỹ), Ngô Thị Châu , Ngô Xuân Ái  ,

Ngô Thị Ngọc (Th.s-TƯ hội PNVN-Hà Nội), Ngô Thị Ngọc Anh (Ts,Paris CH Pháp).

37 Ngô Xuân Ái         (Th.s Toán)  giáo viên THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa ,

thành phố  Thanh  Hóa.

Bà  Lê Thị Nam (Đh. Y), làng Ngư huyện Nông Cống, công tác tại  BV Lao & Bệnh Phổi thành phố  Thanh Hóa.

Sinh: Ngô Thị Trà My , Ngô Xuân Tuấn .

36 Ngô Xuân Sách      (1930-2010) Nhà văn, mộ tại Nghĩa trang chi họ Yên Lai.

Sinh Ngô  Nhật Đăng, Ngô Thị Hoài (Ks) ,Ngô Nhật Lê, Ngô Văn.

37 Ngô Nhật Đăng       sinh hai gái, doanh nghiệp tại Hà Nội.

37 Ngô Nhật Lê            sinh một trai, định cư tại TP HCM.

36 Ngô Xuân Vu          sinh: Ngô Xuân Đức, Ngô Thị Hiền, Ngô Xuân Lương (Ts),

Ngô Thị Gái.

Hưu trí tại làng Yên Lai.

37 Ngô Xuân Đức         sinh Ngô Mạnh Linh (Đh), Ngô Thị Hạnh (Đh.).

Doanh nghiệp tại huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hóa.

37 Ngô Xuân Lương     (Pgs-Ts) khoa Tự nhiên ĐH Hồng Đức Thanh Hóa,bà Nguyễn Thị Loan Đh sinh Ngô Phương Anh,

Ngô Khánh Huyền

36 Ngô Xuân Chuẩn   Sinh năm 1940, Cử nhân, Nhà văn.
Sinh:Ngô Thị Thanh Hà,
Ngô Thị Như Trang,  Cử nhân
Ngô Thị Hương Giang,  Thạc sĩ
Ngô thị Phương Thảo,
Ngô Thanh Lâm,

Ngô Thanh Tâm, Thạc sĩ

Con dâu: Hồ Bích Ngọc Ts
Hai cháu nội: Ngô Hải An
Ngô An Hiếu
Đã có 10 cháu ngoại,

34 Ngô Xuân Định        Ấm sinh,Giáo thụ,vô tự.

34 Ngô Xuân Tác          Ấm sinh,sinh Ngô Xuân Trinh,Ngô Xuân Đạt,Ngô Ngọc Hồ,

Ngô Xuân Hải,Ngô Thị Cúc,Ngô Thị An.

35 Ngô Xuân Trinh        sinh Ngô  Xuân Độ,Ngô Xuân Dòng,Ngô Thị Lạng.

36 Ngô Xuân Độ           sinh hai trai,một gái.

36 Ngô Xuân Dòng       sinh Ngô Xuân Bộ (ls),Ngô Xuân…,Ngô Thị…

35 Ngô Ngọc Hồ           sinh một trai,một gái.

35 Ngô Xuân Hải          sinh Ngô Xuân Sơn (ls),Ngô Xuân Hòan,Ngô Thị Trường,

Ngô Thị Tới,Ngô Thị Tấn.

36 Ngô Xuân Hòan       sinh Ngô Xuân Hùng,và một gái.

34 Ngô Xuân Thọ          sinh Ngô Xuân Cửu,Ngô Xuân Phú,Ngô Xuân Ninh,

Ngô Xuân Khang,Ngô Thị Vụ,Ngô Thị Cáp,Ngô Thị Cát.

35 Ngô Xuân Cửu

35 Ngô Xuân Cửu sinh:

Ngô Xuân Vĩnh,

Ngô Xuân Long,

Ngô Xuân Thắng,

Ngô Xuân Hướng,

Ngô Xuân Đạo (đh),

Ngô Thị Hường,
Ngô Thị Thếnh,

Ngô Thị Mai. 

36 Ngô Xuân Vĩnh     sinh :

Ngô Xuân Huy,

Ngô Xuân Thực,

Ngô Thị Tri,

Ngô Thị Tuy,

Ngô Thị Chính.

37 Ngô Xuân Huy         sinh hai trai.

36 Ngô Xuân Long        T.ư.U.v Thanh niên Cứu quốc 1946,sinh:

Ngô Thị Lân
Ngô Thị Du
Ngô Thị Tâm
Ngô Xuân Tuấn
Ngô Thị Hương
Ngô Xuân Thơm

37 Ngô Xuân Tuấn sinh Ngô Anh Tú và Ngô Thị Huệ
37 Ngô Xuân Thơm sinh :
Ngô Thị Trang
Ngô Thành Tấn ,

Ngô Nam Duy

36 Ngô Xuân Thắng      sinh:

Ngô Xuân Hùng
Ngô Xuân Dũng
Ngô Xuân Đạt
Ngô Xuân Thơ
Ngô Thị Sỹ
Ngô Thị Diễn.

35 Ngô Xuân Phú          sinh Ngô Xuân Túc,Ngô Xuân Học,Ngô Xuân Ký,

Ngô Xuân Sự,Ngô Xuân Bút (ls),Ngô Thị Cúc,Ngô Thị Việt.

36 Ngô Xuân Túc          sinh ba trai,hai gái.

36 Ngô Xuân Học         sinhNgô  Xuân Phong,Ngô Xuân Kế,và hai gái.

37 Ngô Xuân Phong      sinh hai trai,hai gái.

37 Ngô Xuân Kế           sinh một trai,một gái.

36 Ngô Xuân Ký          sinh hai gái,một trai.

36 Ngô Xuân Sự            (ks),sinh Ngô Xuân Mai,Ngô Xuân Bình,Ngô Xuân An,

Ngô Thị Thái.

35Ngô Xuân Ninh      sinh Ngô Xuân Thanh,Ngô Xuân Trị,Ngô Thị Khuyến,

Ngô Thị Khôi,Ngô Thị Liên,Ngô Thị Viên,Ngô Thị Viến.

36 Ngô Xuân Thanh      sinh hai gái.

36 Ngô Xuân Trị            (đh),sinh ba trai.

35 Ngô Xuân Khang     sinh Ngô Xuân Cường.

36 Ngô Xuân Cường     sinh Ngô Xuân Cương,Ngô Thị Thuyết,Ngô Thị Gấm,

Ngô Thị Hoa,Ngô Thị Nguyệt,Ngô Thị Nga.

33 Ngô Xuân Mai      Tham gia Cần vương chống Pháp.

Sinh Ngô Xuân Quy,Ngô Xuân Khu,Ngô Xuân Cơ,

Ngô Thị Tín.

34 Ngô Xuân Quy         sinh Ngô Xuân Bảng,Ngô Xuân Bổng,Ngô Xuân Hậu.

35 Ngô Xuân Bảng        sinh Ngô  Xuân Hảng,Ngô Xuân Chẩng.

36 Ngô Xuân Hảng       sinh Ngô  Xuân Khá,Ngô Xuân Thanh,Ngô Thị Khá ,

Ngô Thị Thả,Ngô Thị Thư.

37Ngô Xuân Khá          sinh sáu trai,hai gái,ở Lai Châu.

37Ngô Xuân Thanh       sinh Ngô Xuân Bình,Ngô Xuân Hưng,Ngô Xuân Lan,

Ngô Thị Yến.

35Ngô Xuân Bổng        sinh Ngô Xuân Như,Ngô Thị Ngỡ.

36 Ngô Xuân Như         sinh Ngô Xuân Lưu,Ngô Xuân Thạnh,Ngô Xuân Tóan,t

Ngô Thị Gấm,Ngô Thị Quy,Ngô Thị Định.

37 Ngô Xuân Lưu         (đh),sinh hai gái.

37 Ngô Xuân Thạnh      (đh),sinh một gái.

37 Ngô Xuân Tóan        (đh),sinh một trai.

35 Ngô Xuân Hậu         sinh Ngô Xuân Thừu,Ngô Xuân Đừu,Ngô Xuân Lựu,

Ngô Thị Miên.

36 Ngô Xuân Thừu        sinh Ngô Xuân Thắm,Ngô Xuân Diên.

37 Ngô Xuân Thắm       sinh hai trai,một gái.

37 Ngô Xuân Diên        sinh hai trai,hai gái.

36 Ngô Xuân Đừu         sinh Ngô Xuân Sồ,Ngô Xuân Oai,Ngô Thọ Tô,

Ngô Thọ Hồ,Ngô Thị Vinh.

37 Ngô Xuân Sồ            sinh Ngô Xuân Phú,Ngô Xuân Chương,Ngô Thị Hằng.

36 Ngô Xuân Lựu         sinh Ngô Thị Thiệu,Ngô Thị Sửu,Ngô Thị Em.

34 Ngô Xuân Khu         Ở Triệu Sơn -Cổ Định tỉnh Thanh Hóa.

32 Ngô Phúc Quang        Chánh tổng,hàm Cửu phẩm thời Tự Đức.

Sinh Ngô Phúc Lăng,Ngô Xuân Quých (Xuân Ích).

33 Ngô Phúc Lăng       sinh Ngô Phúc Mẫn,Ngô Xuân Khai,Ngô Xuân Chúc,

Ngô Thị Hỷ.

34 Ngô Phúc Mẫn        sinh Ngô Xuân Lai,Ngô Xuân Phiên,Ngô Xuân Xốn,

Ngô Xuân Hiến,Ngô Xuân Được,Ngô Xuân Phàn,

Ngô Thị Ngôn,Ngô Thị Ân,Ngô Thị Luân,Ngô Thị Tồn.

35 Ngô Xuân Phiên      sinh Ngô Xuân Khải.

36 Ngô Xuân Khải       sinh Ngô Xuân Chánh,Ngô Xuân Điềng,Ngô Xuân Chảnh,

Ngô Xuân Lệnh,Ngô Thị Bát,Ngô Thị Dĩnh,Ngô Thị Lan.

35 Ngô Xuân Xốn        sinh Ngô Xuân Thiều,Ngô Xuân Bê,Ngô Xuân Dàn,

Ngô Thị Điếm,Ngô Thị Dâm,Ngô Thị Song.

36 Ngô Xuân Thiều      sinh Ngô Xuân Thu,Ngô Xuân Đông,Ngô Xuân Đệ,

Ngô Thị Tam.

37 Ngô Xuân Thu         (ks),sinh Ngô Xuân Giang.

37 Ngô Xuân Đông       sinh Ngô Xuân Tuân,Ngô Xuân Tân.

37 Ngô Xuân Đệ           sinh Ngô Xuân Sơn,Ngô Xuân Thuận.

36 Ngô Xuân Bê            sinh Ngô Xuân Tô,Ngô Xuân Lâm,Ngô Thị Rau.

37 Ngô Xuân Tô            sinh Ngô Xuân Hạnh,Ngô Xuân Bình,Ngô Thị Minh.

37 Ngô Xuân Lâm         sinh Ngô Xuân Sơn,Ngô Xuân Hà,Ngô Thị Thủy,

Ngô Thị Ngân.

36 Ngô Xuân Dàn         sinhNgô Xuân Thốn,Ngô Thanh Xuân,Ngô Xuân Hoa,

Ngô Thị Mãi,Ngô Thị Cải,Ngô Thị Mùi

37Ngô Xuân Thốn         sinh Ngô Xuân Phong,Ngô Xuân Sơn,Ngô Xuân Triều.

37Ngô Thanh Xuân       sinh Ngô Xuân Hải.

37Ngô Xuân Hoa          sinh Ngô Xuân Trung.

35 Ngô Xuân Hiến        sinh Ngô Xuân Huyên,Ngô Xuân Kiều,Ngô Thị Mợn,

Ngô Thị Thơm.

36 Ngô Xuân Huyên     sinh Ngô Thị Gấm.

36 Ngô Xuân Kiều        sinhNgô Xuân Tính,Ngô Xuân…

35 Ngô Xuân Được       sinh Ngô Xuân Từ,Ngô Xuân Lộng.

36 Ngô Xuân Từ            sinh Ngô Xuân Tồng,Ngô Xuân Định,Ngô Xuân Tộ

Ngô Xuân Tự,Ngô Xuân Độ (ls).

35 Ngô Xuân Phàn        sinh Ngô Xuân Ngụ,Ngô Xuân Vy.

34 Ngô Xuân Khai       sinh Ngô Xuân Viện,Ngô Xuân Nguyên,Ngô Thị Hạnh,

Ngô Thị Sanh,Ngô Thị Canh.

35 Ngô Xuân Viện       sinh Ngô Xuân Luyện,Ngô Xuân Tạo.

36 Ngô Xuân Luyện     sinh Ngô Xuân Tòan,Ngô Xuân Sanh,Ngô Xuân Thành.

37 Ngô Xuân Tòan       sinh Ngô Xuân Hải,Ngô Xuân Côn.

37 Ngô Xuân Sanh       sinh năm trai.

37 Ngô Xuân Thành     sinh bốn trai.

36 Ngô Xuân Tạo          sinh Ngô Xuân Hùng,Ngô Xuân Dũng,Ngô Xuân Sỹ,

Ngô Xuân Dụng,Ngô Xuân Dinh

(nay đã đến đời 38,đều ở tỉnh Sông Bé).

35 Ngô Xuân Nguyên     sinh Ngô Xuân Hóan.

36 Ngô Xuân Hóan      sinh Ngô Xuân Thủy,Ngô Xuân Chung.

34 Ngô Xuân Chúc        (Chươi),sinh Ngô XuânTrấn,Ngô Xuân Mãn (t.t.),

Ngô Thị Xưởng,Ngô Thị Xương,Ngô Thị Bàng,

Ngô Thị Bang,Ngô Thị Chương,Ngô Thị Bá,Ngô Thị Truy,

Ngô Thị Tốt,Ngô Thị Cốt,Ngô Thị Phạt.

35 Ngô Xuân Trấn         sinh Ngô Xuân Thủ

36 Ngô Xuân Thủ          Ngô Xuân Thuân ,Ngô Đại Thành, Ngô Thị Tâm, Ngô Xuân Tư
37 Ngô Xuân Thuân     sinh  Ngô Xuân Anh Đức, Ngô Thanh Hải

33 Ngô Xuân Quých     sinh Ngô Xuân Thưởng,Ngô Thị Hỷ.

34 Ngô Xuân Thưởng  sinh Ngô Xuân Chưởng,Ngô Xuân Đảm,Ngô Xuân Cẩn,

Ngô Thị Ngãi,Ngô Thị Ấm,Ngô Xuân Ẩm,Ngô Xuân Khâm,

Ngô Xuân Kiểm.

35 Ngô Xuân Chưởng  sinh Ngô Xuân Trản,Ngô Thị Vệ,Ngô Thị Bảy,Ngô Thị Đôi.

36 Ngô Xuân Trản         sinh Ngô Xuân Thuận (ls),Ngô Xuân Thạnh,và năm gái.

37 Ngô Xuân Thạnh      sinh Ngô Xuân Tiến,Ngô Xuân Dũng và năm gái.

35 Ngô Xuân Đảm        sinh Ngô Xuân Kiêm,Ngô Xuân Diến,Ngô Xuân Phiến,

Ngô Phớn,Ngô Thị Liên,Ngô Thị Thanh,Ngô Thị Khính.

36 Ngô Xuân Kiêm       sinh Ngô Xuân Trường,Ngô Xuân Lung,Ngô Xuân Phúc,

Ngô Xuân Thái,Ngô Xuân Phiên,Ngô Xuân Thịnh,

Ngô Xuân Lục,Ngô Thị Ly,Ngô Thị Tung,Ngô Thị Hồng,

Ngô Thị Xuân.

37 Ngô Xuân Trường    (ks),sinh Ngô Xuân Tiến (B,s),Ngô Xuân Hà,

Ngô Xuân Thường,Ngô Thị Hùng,Ngô Thị Hiền.

38 Ngô Xuân Thường  sinh Ngô Thị Hương,Ngô Thị Hiền.

37 Ngô Xuân Lung        Đh,sinh Ngô Xuân Lâm,Ngô Xuân Tùng,Ngô Xuân Hòang.

37 Ngô Xuân Thái      sinh Ngô Xuân Thành.

37 Ngô Xuân Thịnh       sinh Ngô Thị Linh.

37 Ngô Xuân Lục          sinh Ngô Thị Lành.

36 Ngô Xuân Diến        sinh Ngô Xuân Văn,Ngô Xuân Thông,Ngô Xuân Tư,

Ngô Xuân Hùng,Ngô Xuân Bảy.

37 Ngô Xuân Văn         sinh hai gái.

37 Ngô Xuân Thông      sinh một gái.

37 Ngô Xuân Hùng       sinh một trai,một gái.

36 Ngô Xuân Phiến       sinh Ngô Xuân Hòanh,Ngô Xuân Thực,Ngô Xuân Đông,

Ngô Xuân Xuân,Ngô Xuân Phức.

37 Ngô Xuân Hòanh     sinh Ngô Xuân Thủy,Ngô Xuân Sơn,Ngô Xuân Triều,

Ngô Xuân Cu.

37 Ngô Xuân Đông       sinh một trai,một gái.

35 Ngô Xuân Khâm      sinh Ngô Xuân Kim,Ngô Xuân Lương,Ngô Xuân Tùng,

Ngô Xuân Tâm,Ngô Thị Tam.

36 Ngô Xuân Kim         sinh Ngô Xuân Tùng và một gái.

36 Ngô Xuân Lương     sinh Ngô Xuân Thừa,Ngô Xuân Nguyên và hai gái.

36 Ngô XuânTùng         sinh Ngô Xuân Niêm và hai gái.

35 Ngô Xuân Ẩm          sinh Ngô Xuân Sâm,Ngô Xuân Nhung,Ngô Xuân Truật,

Ngô Xuân Thảo,Ngô Thị Quý,Ngô Thị Giang.

36 Ngô Xuân Nhung     sinh Ngô Xuân Hưng (ks),Ngô Xuân Thu.

36 Ngô Xuân Truật        sinh Ngô Xuân Lợi.

36 Ngô Xuân Thảo        (đh),sinh Ngô Xuân Hà (ks),Ngô Xuân Lâm (ks),và ba gái.

35 Ngô Xuân Cẩn          sinh Ngô Xuân Lãm,Ngô Xuân Lỡ,Ngô Xuân Luân,

Ngô Xuân Lưu,Ngô Xuân Thỏa,Ngô Thị Thủy.

36 Ngô Xuân Lãm         sinh Ngô Xuân Phong.

36 Ngô Xuân Lỡ          sinh Ngô Xuân Huệ,Ngô Xuân Tùng,Ngô Xuân Lâm.

36 Ngô Xuân Luân        sinh Ngô Xuân Linh,Ngô Xuân Minh,Ngô Xuân Hải (ls),

và một gái.

36 Ngô Xuân Thỏa        (ks),sinh hai gái.

35 Ngô Xuân Kiểm       sinh Ngô Thị Sứ.

                          Chi thứ 2

29 Ngô Phúc Khánh     Con thứ Ngô Văn Minh,thất truyền.

29 Ngô Văn Tình            Con thứ 3 Ngô Văn Minh,sinh Ngô Đạo Đức.

30 Ngô Đạo Đức            húy Hòan,sinh Ngô Đức Diệm,Ngô Chân Lý,Ngô Xuân Dục.

31 Ngô Đức Diệm          húy Giáp,sinhNgô  Đức Dụ,Ngô Xuân Đào,Ngô Xuân Hội.

32 Ngô Đức Dụ              húy Xuân Tập,sinh Ngô Xuân Bảo,Ngô Xuân Xiển,

Ngô Xuân Mãn,Ngô Xuân Kiên.

33 Ngô Xuân Bảo          sinh Ngô Phúc Nghị,nay đến đời thứ 39.

33 Ngô Xuân Xiển        sinh Ngô Phúc Chu,nay đến đời thứ 39.

33 Ngô Xuân Mãn        sinh Ngô Phúc Quýnh,Ngô Phúc Xuất,Ngô Xuân Kỳ,

Ngô Xuân Kiên,

nay đến đời thứ 39.

32 Ngô Xuân Đào        sinh Ngô Xuân Khóai,Ngô Xuân Áng.

33 Ngô Xuân Áng        sinh Ngô Xuân Chu,Ngô Xuân Lâm đều thất truyền.

32 Ngô Xuân Hội         sinh Ngô Xuân Đề (t.t.),Ngô Xuân Thái.

33 Ngô Xuân Thái         sinh Ngô Xuân Thuyết ,nay đến đời 38.

31 Ngô Xuân Dục         sinh Ngô Khắc Khoan,Ngô Khắc Trưởng,Ngô Khắc Cần,

Ngô Khắc Kiệm,Ngô Khắc Hài.

32 Ngô Khắc Khoan      sinhNgô  Khắc Nghiên ,nay đến đời 39.

32 Ngô Khắc Trưởng     sinh Ngô Khắc Hương,Ngô Khắc Thơm,Ngô Khắc Ngát,

Ngô Khắc Lừng.

32 Ngô Khắc Cần          sinh Ngô Khắc Thuần,Ngô Khắc Thuấn.

32 Ngô Khắc Hài           sinh Ngô Khắc Thướng,Ngô Khắc Trang,Ngô Khắc Giao.

Tất cả nay đã đến đời 39-40.

Advertisements

Responses

 1. Dear Các anh chị
  ở Bắc Ninh có dòng họ ngô : – Ngô Phúc Tinh 1535 Thừa chính sứ
  Quê xã Chân Hộ huyện Yên Phong,nay là thôn Chân Hộ xã Dũng Liệt huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh,thân sinh Tiến sỹ Ngô Khánh Nùng.
  Đỗ Đệ tam giáp tiến sỹ xuất thân khoa Ất mùi(1535) niên hiệu Đại Chính 6 đời Mạc Đăng Doanh,giữ chức Thừa chính sứ,sau về trí sĩ.
  -Ngô Khánh Nùng (1528-…) 1556 Đô ngự sử
  Người xã Chân Hộ huyện Yên Phong, nay là xã Dũng Liệt huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh. Con trai Tiến sỹ Ngô Phúc Tĩnh, 29 tuổi đỗ Đệ tam giáp Đồng Tiến sỹ xúât thân khoa Bính thìn năm Quang Bảo thứ 2(1556) thời Mạc Phúc Nguyên, làm quan đến Đô Ngự sử.
  hiện tại dòng họ ngô khánh duy trì tới ngày hôm nay .nếu Anh/Chi thấy có gì liên quan tới dòng họ thì liên hệ để kết nối

 2. Cháu là Ngô Xuân Ái – họ Ngô làng Yên Lai, huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa.
  sinh: 19 – 6 – 1962
  Giáo viên Toán_trường THPT Chuyên Lam Sơn Thanh Hóa
  con trai bố Ngô Xuân Tứ (bố cháu là anh chú Ngô Xuân Sách_nhà văn)
  Cháu thấy danh sách trên đây, từ đời ông nội cháu là Ngô Xuân Chu, còn nhiều chi tiết sai. Cháu muốn đính chính lại. Cháu phải liên lạc với ai và như thế nào, cháu mong các Bác, các Anh phụ trách trang Web chỉ cho cháu. Cháu xin cám ơn!

  • Thân gửi cháu Ngô Xuân Ái,
   Tôi rất vui khi cháu quan tâm tới gia phả dòng họ của mình.Những thông tin tôi cho đăng trên trang mạng này được sưu tập từ trước năm 1993,từ đó tới nay đã có nhiều thay đổi nhưng vì thiếu thong tin nên tôi chưa thể chỉnh sửa được.
   Tôi sẽ chữa lại những sai sót và bổ sung thêm vào gia phả các dòng họ nếu cháu có thể cung cấp chi tiết.
   thông tin gửi theo địa chỉ:ngoducloi@gmx.de
   Chờ những thông tin của cháu.
   Chúc cháu manh khỏe và hạnh phúc.
   Ngô Đức Lợi

   • Cháu sẽ sớm bổ sung và gửi, cháu cám ơn!

 3. Cháu là Ngô Xuân Thuân -họ ngô làng Yên Lai huyện Nông Cống tinh Thanh Hóa

  sinh 17-8-1975
  Nghề nghiệp Bộ đội biên phòng tại tp HCM
  Cháu thấy trong da phã họ ngô có ghi sai về gia dình cháu. ở dòi 36 ông nội cháu Sinh ra bố cháu là Ngô Xuân Thủ chứ kg phảI Ngô xuânThư và bố cháu sinh được 3 trai một gái là :
  Ngô Xuân Thuân ,Ngô Đại Thành, Ngô thị Tâm, Ngô Xuân Tư
  Ngô Xuâ Thuân sinh được Ngô Xuân Anh Đức, Ngô Thanh Hải
  cháu mong các bác các anh phụ trách sưa lai giùm. cháu xin cám ơn

  Ngô Xuâ Thuân

  • Thân gửi cháu Ngô Xuân Thuân,
   Chân thành cảm ơn về sự bổ khuyết của cháu.
   Tôi đã có đính chính lại.
   Chúc cháu mạnh khỏe và hạnh phúc.
   Ngô Đức Lợi

  • lâu rồi không gặp chú thuân thủ
   cháu tùng con bố chấn
   cháu đang ở sái gòn,nếu chú đoc đc liên hệ với cháu nhé
   0982 737 737

   • Thân gửi cháu Tùng,
    Theo gia phả họ Ngô-Xuân Lai Thanh Hóa,
    đời 36 Ngô Xuân Chấn sinh Ngô Xuân Cung;
    đời 37 Ngô Xuân Cung sinh hai trai hai gái.
    Không rõ cháu thuộc dòng nào?Nếu có thể chàu ghi lại đầy đủ và gửi lại,tôi sẽ cho đính chính lại cho chính xác.
    Cảm ơn cháu trước.
    Ngô Đức Lợi
    Phái 4 chi 5 họ Ngô gốc Trảo Nha-Thạch Hà,nay thuộc thị trấn Nghèn,huyện Can Lộc tỉnh Hà Tịnh.

   • cháu la nguyễn thanh tùng cháu ngoại ông ngô xuân long
    cháu xin bổ sung thêm 1 số chổ còn thiếu và bị sại ở phần này ạ

    35 Ngô Xuân Cửu sinh Ngô Xuân Vĩnh,Ngô Xuân Long,Ngô Xuân Thắng,

    Ngô Xuân Hương,Ngô Xuân Đạo (đh),Ngô Thị Hường,
    (NGO XUÂN HƯỚNG CHỨ KHÔNG PHẢI NGÔ XUÂN HƯƠNG Ạ)

    Ngô Thị Thếnh,Ngô Thị Mai.

    36 Ngô Xuân Vĩnh sinh Ngô Xuân Huy,Ngô Xuân…,Ngô Thị Tri,
    (NGÔ XUÂN HUY VÀ NGÔ XUÂN THỰC Ạ)

    Ngô Thị Tuy,Ngô Thị Chính.

    37 Ngô Xuân Huy sinh hai trai.

    36 Ngô Xuân Long T.ư.U.v Thanh niên Cứu quốc 1946,sinh hai trai,bốn gái.
    (ÔNG NGÔ XUÂN LONG LÀ ÔNG NGOẠI CHÁU

    SING ĐC 4 GÁI 2 TRAI ĐÓ LÀ
    NGÔ THỊ LÂN
    NGÔ THỊ DU
    NGÔ THỊ TÂM
    NGÔ XUÂN TUẤN
    NGÔ THỊ HƯƠNG
    NGÔ XUÂN THƠM

    NGÔ XUÂN TUẤN SINH ĐC 1 RAI 1 GÁI LÀ NGÔ TUẤN ANH VÀ NGÔ THỊ HUỆ
    NGÔ XUÂN THƠM SINH ĐC 1 GÁI 2 TRAI ĐÓ LÀ
    NGÔ THỊ TRANG
    NGÔ THÀNH TẤN VÀ NGÔ NAM DUY)

    36 Ngô Xuân Thắng sinh hai trai,ba gái
    (ONG NGÔ XUÂN THẮNG SINH ĐC 4 TRAI 2 GÁI Ạ ĐÓ LÀ
    NGÔ XUAN HÙNG
    NGÔ XUÂN DŨNG
    NGÔ XUÂN ĐẠT
    NGÔ XUÂN THƠ
    NGÔ THỊ SỸ
    NGÔ THỊ DIỄN)
    nhưng chổ cáu viết hoa và ( ) ngay bên dưới chử viết thường là chổ cháu đính chính lại và thêm vào cho đúng đấy ạ

   • Thân gửi cháu Tùng,tôi sẽ cho đính chính và sửa ngay.Chân thành cảm ơn cháu.Chúc cháu mạnh khỏe và thành đạt.
    Ngô Đức Lợi.
    .

   • kính mong chú và ban quản trị web xem và sửa lại cho đúng giùm cháu ạ
    cháu kính chúc chú và gia đính sức khỏe và hạnh phúc ạ

   • cháu xin sửa lại chổ cháu ghi sai ạ
    ông ngô xuân tuấn sinh đc 1 trai 1 gái là NGÔ ANH TÚ và ngô thị huệ chứ không phải NGÔ TUẤN ANH ạ

   • cháu là nguyên thanh tùng con mẹ ngô thị du
    thuộc làng yên lai xã trường giang , nông cống thanh hóa
    hiện đang sinh sống tại eakar đăk kac
    đt 0982737737

 4. Chào cháu bác là Ngô Xuân Chuẩn. Cháu có ghi sai mất một chút về gia đình bác. Đây là đoạn bác đã sửa lại và mong cháu sửa lại trên gia phả cho đúng:
  36 Ngô Xuân Chuẩn (Đh) -Nhà văn.
  Sinh:Ngô Thị Thanh Hà , Ngô Thị Như Trang (giáo viên), Ngô Thị Hương Giang (Ts, ở Nha Trang),
  Ngô Thị Phương Thảo giáo viên, Ngô Thanh Lâm (Th.s),
  Ngô Thanh Tâm (Th.s).
  Bác cảm ơn cháu nhiều

 5. cháu là ngô thị thúy con bố ngô xuân hành cháu nhờ chú sưa lại một số chi tiết trong gp tư cụ ngô xuân giới sinh ông ngô xuân quí mới đúng còn ông ngô xuân quyên sinh ng x hồng ngô x hành ngô x bạch ngô x tiến ngô x hùng ngô t nhất ngô t nhì ngô t thanh ngô t bích ngô t hà, ông ngô xuân bạch sinh 2 trai ngô x hùng sinh 1trai 1 gái cháu cảm ơn chú chúc chú cùng gđ năm mới mạnh khỏe an khang thịnh vượng

 6. Tôi là Ngô Xuân Chuẩn, xin lỗi anh, không biết ai đã mạo danh tôi để sửa một số chi tiết trong gia phả về gia đình tôi, tôi xin đính chính:tôi có 6 con:
  1, Ngô thị Thanh Hà 1970,12/12 thương nghiệp
  2, Ngô Thị Như Trang, 1971 Cử nhân Văn, Giáo viên THPT
  3, Ngô Thị Hương Giang 1971 Thạc sĩ (Úc) Giáo viên Học viện Hải Quân
  4, Ngô thị Phương Thảo 1975 Cao đẳng Sư phạm, giáo viênTHCS
  5, Ngô Thanh Lâm, 1977, Thiếu tá Hải Quân, Hải đội phó
  6, Ngô Thanh Tâm,1979, Thạc sĩ Anh Ngữ( Mỹ) hiện nay đang học ts ở Mỹ
  7, Con dâu: Hồ Bích Ngọc Ts Ngữ Văn, Giáo viên văn THPT
  Hai cháu nội: Ngô Hải An, 2009
  Ngô An Hiếu, 2012
  Đã có 10 cháu ngoại,
  Một lần nữa xin lỗi anh,là anh em nhưng không biết thứ bực thế nào, nên cứ gọi là anh theo phép lịch sự thông thường.Về riêng tôi thì chẳng có gì đáng nói, tôi sinh 1940 con thứ 6. 1964 tốt nghiệp đại học sư phạm Văn Hà Nội rồi đi lính vào Nam đến 1976 ra Bắc đi dạy THPT 1990 về hưu, làm nhà văn, nhà thơ, để trả nợ cho đời thế thôi!

 7. Cháu Ngô Xuân Sơn là chắt của ông Ngô Xuân Từ – họ ngô xã trường- giang nông cống -thanh hóa.cháu xin bổ sung thêm một số thông tin về gia đình như sau:
  Ông : Ngô Xuân Từ sinh được 6 người con :
  -Ngô Thị Duệ
  Ngô Xuân Tơng(Dấu huyền)
  +Ngô Xuân Huệ
  +Ngô Xuân Hoạt
  +Ngô Xuân Hoan
  +Ngô Xuân Hoàn
  +Ngô Thị Lý
  +Ngô Thị Linh
  -Ngô Xuân Tụy
  +Ngô Thị Hương
  +Ngô Xuân Thanh
  +Ngô Xuân Đại
  +Ngô Thị Hoàn
  -Ngô Xuân Tộ :
  +Ngô Xuân Nam : Ngô Xuân Sơn (1995).Ngô Thị Phương Thanh (2000)
  +Ngô Thị Hà: Trần Thị Hằng (1994). Trần Văn Mạnh (1998)
  +Ngô Xuân Tỉnh(Đã Mất)
  +Ngô Xuân Đông: Ngô Thị Nguyệt (2000). Ngô Hào Quang (2006)
  -Ngô Xuân Độ (Liệt Sỹ)
  -Ngô Xuân Định

  Cháu Chỉ mới cập nhật được chừng đó thông tin mong ông chỉnh sửa,thêm vào danh sách giúp cháu. Cháu xin cảm ơn và gửi lời chúc sức khỏe ông.
  email của cháu là : ngocson0995@gmail.com

 8. Cháu là Ngô Hùng Dũng, thuộc đời thứ 37, giòng chi trưởng theo như trong Gia phả. Cháu xin có một số ý xin Ông sửa giúp: Ông nội cháu là Ngô Xuân Vực, con cụ Ngô Xuân Nhai (trong gia phả ghi là anh em). Vì vậy ông nội cháu thuộc đời 36. Bố cháu là đời 37 và các cháu là đời 38. Về họ tên cháu xin đính chính như sau: Bố cháu là Ngô Hùng Phác sinh Ngô Thị Kim Chung, Ngô Hùng Dũng, Ngô Minh Tuấn, Ngô Minh Tú, Ngô Hùng Thắng, Ngô Xuân Kiều, Ngô Thị Kim Loan.
  Ngô Thị Kim Chung sinh Nguyễn Viết Hiếu
  Đời 38: Ngô Hùng Dũng, sinh Ngô Đức Thành (ks), Ngô Lan Phương (đh)
  vợ: Cao Thị Vân (gv)
  Đời 38: Ngô Minh Tuấn, sinh Ngô Thị Hồng Nhung, Ngô Minh Hằng
  vợ: Nguyễn Thị Hoa
  Đời 38: Ngô Minh Tú (cán bộ ngân hàng), sinh Ngô Mạnh Hùng, Ngô Thùy Linh.
  vợ: Nguyễn Thị Mai (gv)
  Đời 38: Ngô Hùng Thắng (thượng tá quân đội), sinh Ngô Trọng Nghĩa (th.s), Ngô Thu Phương.
  vợ: Trần Thị Thúy
  Đời 38: Ngô Xuân Kiều, sinh Ngô Xuân Hưng, Ngô Xuân Thịnh
  vợ: Nguyễn Thị Hoa
  Đời 38: Con gái Ngô Thị Kim Loan, sinh Phạm Hồng Sơn, Phạm Quang Hà
  chồng: Phạm Hồng Giang
  Đời 39: Ngô Mạnh Hùng, sinh Ngô Minh Vũ
  Cháu mong ông giúp đỡ, cháu xin cảm ơn.
  Cháu xin chúc ông sức khỏe, may mắn, hạnh phúc!

  • Xin cảm ơn ý kiến của Anh.
   Tôi đã có đính chính lai.
   Nếu còn phát hiện gì sai sót,xin Anh thông báo để tôi đính chính lại.
   Một lần nữa xin chân thành cảm tạ Anh!
   Ngô Đức Lợi
   Họ Ngô Trảo Nha Thạch Hà Hà Tĩnh
   Chi 5 phái 4
   Đời 36


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: