Đăng bởi: nghienson | Tháng Tám 9, 2013

QUAN CHẾ TRIỀU NGUYỄN

Quan Chế Triều Nguyễn

Văn Võ

Chánh Nhất phẩm Cần chính điện Đại học sĩ,

Văn minh điện Đại học sĩ,

Võ hiển điện Đại học sĩ,

Đông các Đại học sĩ.

Ngũ quân Đô Thống phủ Đô thống Chưởng phủ sự.

Tòng Nhất phẩm Hiệp biện Đại học sĩ.

Ngũ quân Đô Thống phủ Đô thống.

Chánh Nhị phẩm Thượng thư, Tổng đốc, Tả hữu Đô ngự sử.

Thống chế, Đề đốc.

Tòng Nhị phẩm Tham tri, Tuần phủ, Tả hữu Phó Đô ngự sử.

Chưởng vệ, khinh xa đô úy,đô chỉ huy sứ,phó đề đốc.

Chánh Tam phẩm Chưởng viện học sĩ, Thị lang,Đại lý tự khanh, Thái thường tự khanh, Bố chính sứ, Trực học sứ, Thông chính sứ,T hiêm sự, Phủ doãn.

Nhất đẳng thị vệ, Chỉ huy sứ,Thân cấm binh Vệ úy, Lãnh binh.

Tòng Tam phẩm Quang lộc tự khanh, Thái bộc tự khanh, Thông chính Phó sứ.

Binh mã sứ, Tinh binh vệ úy,Thân cấm binh Phó vệ úy,Phó lãnh binh, Kiêu kỵ đô úy,Phò mã đô úy.

Chánh Tứ phẩm Hồng lô tự khanh, Đại lý tự thiếu khanh, Thái thường tự thiếu khanh, Tế tửu,Lang trung, Thị độc học sĩ, Thiếu thiêm sự, Thái y viện sứ, Tào chính sứ, Phủ thừa, Án sát sứ.Quản cơ, Nhị đẳng thị vệ,Binh mã Phó sứ, Tinh binh Phó vệ úy, Thành thủ úy.

Tòng Tứ phẩm Quang lộc tự thiếu khanh,Thái bộc tự thiếu khanh,Chưởng ấn, Cấp sự trung, Thị giảng học sĩ, Kinh kỳ đạo ngự sử, Tư nghiệp, Từ tế sứ, Quản đạo. Phó quản cơ, Tuyên úy sứ, Kị đô úy.

Chánh Ngũ phẩm Hồng lô tự thiếu khanh, Giám sát ngự sử, Hàn lâm viện Thị độc, Viên ngoại lang, Trưởng sử, Từ tế phó sứ,Ngự y, Giám chánh, Tào chánh phó sứ,Đốc học,Phó quản đạo, Tam đẳng thị vệ, Thân cấm binh Chánh đội trưởng,Phòng thủ úy.

Tòng Ngũ phẩm Hàn lâm viện Thị giảng, Hàn lâm viện Thừa chỉ, Miếu lang,

Giám phó, Phó trưởng sử,Phó ngự y, Tri phủ.

Tinh binh chánh đội, Tứ đẳng thị vệ, thân cấm binh chánh đội trưởng suất đội, tuyên phó sứ, phi kị úy.

Chánh Lục phẩm Hàn lâm việc Trước tác, chủ sự, đồng tri phủ, kinh huyện,

tri huyện, y tả viện phán, ngũ quan chánh.

Ngũ đẳng thị vệ, cẩm y hiệu úy, tinh binh chánh đội trưởng suất đội,

thổ binh chánh đội, trợ quốc lang.

Tòng Lục phẩm Hàn lâm viện tu soạn, tri huyện, tri châu, miếu thừa, thổ binh học chánh, thông phán, thổ tri phủ, y hữu viện phán,chánh đội.Chánh Thất Phẩm

Hàn lâm viện biên tu, tư vụ,lục sự, giám thừa, giám linh,đài lang, giáo thụ, kinh lịch.Thân cấm binh chánh đội trưởng, ân kị úy, thổ binh chánh đội trưởng suất đội.

Tòng Thất phẩm Hàn lâm viện kiểm thảo, y chánh, tinh linh đài lang, thổ tri huyện, tri châu. Tinh binh đội trưởng, phụng ân úy, dịch thừa, tòng thất phẩm thiên hộ, nội tạo phó tư tượng.

Chánh Bát phẩm Hàn lâm viện điển tịch, huấn đạo, chánh bát phẩm thơ lại.

Chánh bát phẩm đội trưởng,chánh bát phẩm bá hộ, dịchmục, chánh bát phẩm chánh tư tượng.

Tòng Bát Phẩm Hàn lâm viện điển bạ, y phó,tòng bát phẩm thơ lại.

Tòng bát phẩm đội trưởng,tòng bát phẩm bá hộ, thừa ân úy, tòng bát phẩm phó tư tượng.

Chánh Cửu phẩm Hàn lâm viện cung phụng,chánh cửu phẩm thơ lại, thái y y chánh, tự thừa, phủ lại mục.Chánh cửu phẩm đội trưởng, phủ lệ mục, chánh cửu phẩm bá hộ, chánh cửu phẩm tượng mục.

Tòng Cửu phẩm Hàn lâm viện đãi chiếu, tòng cửu phẩm thơ lại, tỉnh y sinh, huyện lại mục, chánh tổng. Tòng cửu phẩm đội trưởng,tòng cửu phẩm bá hộ, huyện lệ mục, tòng cửu phẩm tượng mục.

Từ triều Tự Đức (1848-1884) chia Tiến sĩ làm tam giáp:

Trạng nguyên là đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ đệ nhất danh,

Bảng nhãn là đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ đệ nhị danh,

Thám hoa là đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ đệ tam danh;

Hoàng giáp là đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân;

Các ông nghè dưới Hoàng giáp đều là đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân .

Phó bảng là những người chỉ đỗ thi hội, không được vào thi đình,

tên được xếp vào Ất bảng, kém tiến sĩ ở Giáp bảng.

 

Trích trong:

Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

Soạn giả: Quốc Sử Quán Triều Nguyễn 1856-1881

Dịch giả: Viện Sử Học 1957-1960

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: